Triar centre

Urgències generals

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
2

Nivell III

Pacients
17

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
10 0 54

Nivell V

Pacients Hores Minuts
1 0 0

Cirurgia

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
0

Nivell III

Pacients
7

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
2 0 0

Nivell V

Pacients Hores Minuts
0 0 0

Traumatologia

Nivell I

Pacients
0

Nivell II

Pacients
0

Nivell III

Pacients
3

Nivell IV

Pacients Hores Minuts
1 0 0

Nivell V

Pacients Hores Minuts
0 0 0